Enerji Çözümleri

Enerji Etüdü

Enerji etüdü, enerji tasarruf potansiyellerini, enerji atıklarını ve sera gazı emisyonlarını belirlemek, bunlarla ilgili geri kazandırıcı veya önleyici tedbirleri teknik ve ekonomik boyutları ile ortaya koymak amacıyla yapılır.

İşletme şartlarında ölçümler ve hesaplamalar yapılarak önleme veya geri kazanma potansiyelleri en fazla % 10’luk yanılma oranı ile tahmin edilir. Etüt sonuçları kullanılarak uygulanabilecek önlem seçenekleri teknik ve ekonomik özellikleri ile analiz edilir. Bu kapsamda, en uygun önlemler seçilmek suretiyle daha sonra hazırlanabilecek verimlilik arttırıcı projeleri yönlendirici bilgiler ortaya konulur.

Bahsetmekte olduğunuz maddeyi ölçebiliyor ve bir birimle ifade edebiliyorsanız hakkında bir şey biliyor ve onu yönetebiliyorsunuz demektir. Aksi takdirde bilginiz zayıf ve yetersizdir.
Lord Kelvin

Montesan Enerji uzman mühendis kadrosu ile işletmenizin enerji tüketim noktalarında uluslararası standartlar doğrultusunda ölçümler gerçekleştirmekte ve detaylı etüt raporları hazırlayarak, verimlilik artırıcı yatırımlarınızı doğru yönlendirmenize yardımcı olmaktadır.

PROJE HİZMETLERİ

Verimlilik Artırıcı Proje (VAP)

Enerji VAP endüstriyel işletmelerde ve binalarda enerji atıklarının, kayıpların ve verimsizliklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin uygulanması amacıyla hazırlanır.

VAP kapsamında; projenin gerçekleştirilmesini yönlendirecek yeterlilikteki teknik bilgi ve çizimler, satın alınacak malların özellikleri ve kullanım kılavuzları, proje bitiminde ortaya konulacak olan eğitim programı ve işletme prosedürleri, bakım/onarım ve yedek parça bilgileri, ekipman garantilerine ilişkin bilgiler, proje termin programı ve proje maliyet kalemleri yer alır.

Enerji Verimliliği Mevzuatı-VAP Destekleri İle İlgili Açıklama;

Sanayi Kuruluşları projelerini, enerji etüt raporu ile birlikte, her yıl Ocak ayı sonuna kadar (EİE ilan ederek bu süreyi Haziran ayı sonuna kadar uzatabilir) Genel Müdürlüğe sunar. Endüstriyel işletmelerin hazırladıkları veya şirketlere hazırlattıkları VAP’lar aşağıdaki esaslara göre desteklenir.

# Endüstriyel işletmeler tarafından Genel Müdürlüğe sunulan, Genel Müdürlüğün uygun görüşü ile kurul tarafından onaylanan,
# Geri ödeme süresi en fazla 5 yıl
# Projesinde belirlenmiş bedelleri en fazla 500 000 Türk Lirası olan uygulamalar,
# En fazla % 20 oranında desteklenir.

ENERJİ YÖNETİCİSİ HİZMETLERİ

2 Mayıs 2007 tarih ve 5627 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca;

Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya Yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binaların, hizmet binalarının ve kamu kesimi binalarının yönetimlerinin, yönetimlerin bulunmadığı hallerde bina sahiplerinin Enerji yöneticisi görevlendirmesi veya enerji yöneticilerinden hizmet alması gerekmektedir.

02.05.2009 tarihinden itibaren Enerji Yöneticisi bulundurmayan yukarıdaki kapsamdaki binalara idari para cezası verilecektir.

05 Aralık 2008 de yayınlanan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği“ nde de tanımlanan aşağıdaki çalışmalarla önemli düzeyde enerji tasarrufu elde edilebilmektedir.

 • # Bina ısı yalıtımı ( Isı yalıtım projesi zorunludur)
  # Mekanik tesisat yalıtımı
  # Isıtma, soğutma, havalandırma sistemlerinin iyileştirilmesi
  # Otomatik kontrol sistemlerinin kurulması (5000 m2’nin üzerindeki binalarda ısıtma, soğutma, havalandırma ve aydınlatma için, bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi kurulması zorunludur )
  # Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesi
  #Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı vb.
  Montesan ENERJİ, Enerji Yöneticisi hizmetleri vermekte buna paralel olarak binanıza uygun olan yukarda tanımlanan çözümlere yönelik hizmetleri de gerçekleştirmektedir.
Enerji Çözümleri Antalya


Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak koruyan MONTESAN kuruluşundan bu yana "insana saygı" ya dayanan yönetim anlayışı ile gerek taahüt ederek yürüttüğü inşaat işleri ile gerekse ürettiği konut projeri ile sektörün saygın şirketleri arasında adını farklı bir konuma yerleştirmiştir.

İletişime Geç

Akın Caddesi Sedir Mahallesi 735 Sokak No:4/2 Aykur Apt. Muratpaşa ANTALYA Telefon:+90 (242) 334 88 51 Fax:0 (242) 334 51 88 E-Postabilgi@montesan.com
© Copyright 2020- Antalya Web Tasarım - Media Antalya